فرش گستر
ورود به سیستم
فروشگاه
نوع
گروه
بافت
جنس
فرش سالاری تبریز نخ سورمه ای و مشکی
تبریز
سالاری
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

جفت

فرش تبریز کاشمر کاشمر نخ کرم
کاشمر
تبریز کاشمر
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

گلیم فرش خشتی قشقائی خراسان پشم الوان
خراسان
خشتی قشقائی
پشم
سایز: طول 207 Cm عرض 200 Cm

مربع

فرش گنبد اصفهان ابریشم الوان
اصفهان
گنبد
پشم و ابریشم
سایز: طول 217 Cm عرض 132 Cm

فرش دسته گل اصفهان ابریشم الوان
اصفهان
دسته گل
پشم و ابریشم
سایز: طول 230 Cm عرض 147 Cm

فرش درختی گلفرنگ اصفهان ابریشم الوان
اصفهان
درختی گلفرنگ
پشم و ابریشم
سایز: طول 124 Cm عرض 84 Cm

فرش درختی گلفرنگ اصفهان ابریشم الوان
اصفهان
درختی گلفرنگ
پشم و ابریشم
سایز: طول 127 Cm عرض 83 Cm

فرش گنبد اصفهان ابریشم الوان
اصفهان
گنبد
پشم و ابریشم
سایز: طول 160 Cm عرض 103 Cm

فرش گنبد اصفهان ابریشم الوان
اصفهان
گنبد
پشم و ابریشم
سایز: طول 206 Cm عرض 130 Cm

تابلو فرش ویولن زن تبریز ابریشم الوان
تبریز
ویولن زن
پشم و ابریشم
سایز: طول 202 Cm عرض 95 Cm

فرش علیا تبریز نخ کرم
تبریز
علیا
پشم و ابریشم
سایز: طول 160 Cm عرض 160 Cm

دایره

فرش هریس تبریز نخ کرم
تبریز
هریس
پشم و ابریشم
سایز: طول 150 Cm عرض 100 Cm

فرش هریس تبریز نخ سورمه ای و مشکی
تبریز
هریس
پشم و ابریشم
سایز: طول 150 Cm عرض 100 Cm

فرش محتشم قشقایی خراسان ابریشم الوان
خراسان
محتشم قشقایی
ابریشم
سایز: طول 220 Cm عرض 148 Cm

فرش درختی قشقایی خراسان ابریشم الوان
خراسان
درختی قشقایی
ابریشم
سایز: طول 180 Cm عرض 136 Cm

فرش محرابی قشقایی خراسان ابریشم الوان
خراسان
محرابی قشقایی
ابریشم
سایز: طول 210 Cm عرض 136 Cm

فرش افشان قشقایی خراسان ابریشم الوان
خراسان
افشان قشقایی
ابریشم
سایز: طول 210 Cm عرض 132 Cm

فرش باغ بهشت قشقایی خراسان ابریشم الوان
خراسان
باغ بهشت قشقایی
ابریشم
سایز: طول 206 Cm عرض 138 Cm

فرش محتشم قشقایی خراسان ابریشم الوان
خراسان
محتشم قشقایی
ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

فرش فراهان قشقایی خراسان ابریشم الوان
خراسان
فراهان قشقایی
ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

فرش باغ بهشت قشقایی خراسان ابریشم الوان
خراسان
باغ بهشت قشقایی
ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm