فرش گستر
ورود به سیستم
فروشگاه
نوع
گروه
بافت
جنس
تابلو فرش وان یکاد تبریز نخ الوان
تبریز
وان یکاد
پشم و ابریشم
سایز: طول 79 Cm عرض 50 Cm

فرش ورساچه قم ابریشم الوان
قم
ورساچه
ابریشم
سایز: طول 206 Cm عرض 136 Cm

فرش تبریز مشهد مشهد نخ سورمه ای و مشکی
مشهد
تبریز مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 350 Cm عرض 250 Cm

جفت

تابلو فرش مینیاتورنیاز نوازش تبریز ابریشم الوان
تبریز
مینیاتورنیاز نوازش
پشم و ابریشم
سایز: طول 128 Cm عرض 91 Cm

فرش گلفرنگ درختی اصفهان ابریشم الوان
اصفهان
گلفرنگ درختی
پشم و ابریشم
سایز: طول 235 Cm عرض 155 Cm

فرش بته جقه اصفهان ابریشم الوان
اصفهان
بته جقه
پشم و ابریشم
سایز: طول 229 Cm عرض 152 Cm

فرش دری اصفهان ابریشم الوان
اصفهان
دری
پشم و ابریشم
سایز: طول 205 Cm عرض 135 Cm

فرش رفیعی اصفهان ابریشم الوان
اصفهان
رفیعی
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 132 Cm

فرش گنبد اصفهان ابریشم سورمه ای و مشکی
اصفهان
گنبد
پشم و ابریشم
سایز: طول 250 Cm عرض 250 Cm

فرش گلفرنگ درختی اصفهان ابریشم کرم
اصفهان
گلفرنگ درختی
پشم و ابریشم
سایز: طول 232 Cm عرض 162 Cm

جفت

فرش درختی اصفهان ابریشم الوان
اصفهان
درختی
پشم و ابریشم
سایز: طول 247 Cm عرض 150 Cm

فرش شکارگاه اصفهان ابریشم الوان
اصفهان
شکارگاه
پشم و ابریشم
سایز: طول 235 Cm عرض 156 Cm

فرش گنبد اصفهان ابریشم الوان
اصفهان
گنبد
پشم و ابریشم
سایز: طول 196 Cm عرض 131 Cm

فرش گلدانی رضوانی اصفهان ابریشم الوان
اصفهان
گلدانی رضوانی
پشم و ابریشم
سایز: طول 128 Cm عرض 83 Cm

فرش گلدانی رضوانی اصفهان ابریشم الوان
اصفهان
گلدانی رضوانی
پشم و ابریشم
سایز: طول 123 Cm عرض 84 Cm

فرش خشتی قشقائی خراسان پشم الوان

کناره

کد 83922

خراسان
خشتی قشقائی
پشم
سایز: طول 280 Cm عرض 83 Cm

فرش طرح دو رو ترمه قشقائی خراسان ابریشم الوان
خراسان
طرح دو رو ترمه قشقائی
ابریشم
سایز: طول 212 Cm عرض 145 Cm

دو رو

فرش طرح ترمه قشقائی خراسان ابریشم الوان
خراسان
طرح ترمه قشقائی
ابریشم
سایز: طول 145 Cm عرض 95 Cm

فرش گلفرنگ قشقایی خراسان ابریشم الوان
خراسان
گلفرنگ قشقایی
ابریشم
سایز: طول 141 Cm عرض 99 Cm

فرش گلفرنگ قشقایی خراسان ابریشم الوان
خراسان
گلفرنگ قشقایی
ابریشم
سایز: طول 146 Cm عرض 95 Cm

فرش پردیس قشقایی خراسان ابریشم الوان
خراسان
پردیس قشقایی
ابریشم
سایز: طول 180 Cm عرض 126 Cm