فرش گستر
ورود به سیستم
فروشگاه
نوع
گروه
بافت
جنس
فرش طرح ترمه قشقائی خراسان ابریشم الوان
خراسان
طرح ترمه قشقائی
ابریشم
سایز: طول 260 Cm عرض 160 Cm

گلیم فرش خشتی قشقائی خراسان پشم الوان
خراسان
خشتی قشقائی
پشم
سایز: طول 189 Cm عرض 117 Cm

گلیم فرش خشتی قشقائی خراسان پشم الوان
خراسان
خشتی قشقائی
پشم
سایز: طول 189 Cm عرض 107 Cm

گلیم فرش خشتی قشقائی خراسان پشم الوان
خراسان
خشتی قشقائی
پشم
سایز: طول 159 Cm عرض 123 Cm

تابلو فرش وان یکاد تبریز
تبریز
وان یکاد
سایز: طول 0 Cm عرض 0 Cm

تابلو فرش وان یکاد تبریز نخ الوان
تبریز
وان یکاد
پشم و ابریشم
سایز: طول 67 Cm عرض 56 Cm

am

فرش ریز ماهی تبریز نخ کرم
تبریز
ریز ماهی
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

جفت

فرش خطیبی تبریز ابریشم کرم
تبریز
خطیبی
پشم و ابریشم
سایز: طول 150 Cm عرض 100 Cm

جفت

فرش تبریز مشهد مشهد نخ سورمه ای و مشکی
مشهد
تبریز مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 350 Cm عرض 250 Cm

جفت

فرش تبریز کاشمر کاشمر نخ کرم
کاشمر
تبریز کاشمر
پشم و ابریشم
سایز: طول 180 Cm عرض 130 Cm

تبریز مشهد نخ
مشهد
تبریز
سایز: طول 350 Cm عرض 250 Cm

فرش سلیمانی مشهد ابریشم کرم
مشهد
سلیمانی
پشم و ابریشم
سایز: طول 345 Cm عرض 270 Cm

فرش ریز ماهی تبریز نخ سورمه ای و مشکی
تبریز
ریز ماهی
پشم و ابریشم
سایز: طول 400 Cm عرض 300 Cm

جفت

فرش درختی قشقایی خراسان ابریشم الوان
خراسان
درختی قشقایی
ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

تابلو فرش گلدانی قم ابریشم الوان
قم
گلدانی
ابریشم
سایز: طول 88 Cm عرض 61 Cm

تابلو فرش شکارگاه قم ابریشم الوان
قم
شکارگاه
ابریشم
سایز: طول 90 Cm عرض 57 Cm

تابلو فرش مینیاتور تبریز ابریشم الوان
تبریز
مینیاتور
پشم و ابریشم
سایز: طول 88 Cm عرض 61 Cm

تابلو فرش وان یکاد تبریز نخ الوان
تبریز
وان یکاد
پشم و ابریشم
سایز: طول 75 Cm عرض 58 Cm

تابلو فرش پاسور باز تبریز ابریشم الوان
تبریز
پاسور باز
پشم و ابریشم
سایز: طول 116 Cm عرض 75 Cm

فرش تبریز کاشمر کاشمر نخ کرم
کاشمر
تبریز کاشمر
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

جفت

فرش ریز ماهی بیرجند بیرجند نخ الوان
بیرجند
ریز ماهی بیرجند
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm