فرش گستر
ورود به سیستم
فروشگاه
نوع
گروه
بافت
جنس
فرش تبریز مشهد مشهد نخ کرم
مشهد
تبریز مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

جفت

تابلو فرش اسب دریا تبریز ابریشم الوان
تبریز
اسب دریا
پشم و ابریشم
سایز: طول 74 Cm عرض 52 Cm

فرش تاج گذاری کوروش تبریز ابریشم الوان
تبریز
تاج گذاری کوروش
پشم و ابریشم
سایز: طول 161 Cm عرض 98 Cm

فرش کف ساده قشقایی مشهد پشم الوان
مشهد
کف ساده قشقایی
پشم و ابریشم
سایز: طول 280 Cm عرض 197 Cm

گلیم فرش خشتی عشایری خراسان پشم الوان
خراسان
خشتی عشایری
پشم و ابریشم
سایز: طول 184 Cm عرض 124 Cm

فرش قشقایی کف ساده خراسان ابریشم الوان
خراسان
قشقایی کف ساده
پشم و ابریشم
سایز: طول 155 Cm عرض 117 Cm

تابلو فرش اسب تبریز ابریشم الوان
تبریز
اسب
پشم و ابریشم
سایز: طول 68 Cm عرض 53 Cm

تابلو فرش گل وگلدان تبریز ابریشم الوان
تبریز
گل وگلدان
پشم و ابریشم
سایز: طول 78 Cm عرض 54 Cm

فرش طاووسی قم ابریشم الوان
قم
طاووسی
ابریشم
سایز: طول 198 Cm عرض 137 Cm

تابلو فرش گل تبریز ابریشم الوان
تبریز
گل
پشم و ابریشم
سایز: طول 70 Cm عرض 48 Cm

گلیم فرش خشتی خراسان پشم الوان
خراسان
خشتی
پشم و ابریشم
سایز: طول 161 Cm عرض 127 Cm

گلیم فرش خشتی خراسان پشم الوان
خراسان
خشتی
پشم و ابریشم
سایز: طول 164 Cm عرض 124 Cm

فرش کاشان اصفهان نخ الوان
اصفهان
کاشان
پشم و ابریشم
سایز: طول 213 Cm عرض 143 Cm

جفت

تابلو فرش پیانوزن تبریز ابریشم الوان
تبریز
پیانوزن
پشم و ابریشم
سایز: طول 167 Cm عرض 97 Cm

تابلو فرش خواستگاری تبریز ابریشم الوان
تبریز
خواستگاری
پشم و ابریشم
سایز: طول 128 Cm عرض 85 Cm

فرش قشقائی ارمنی خراسان پشم الوان
خراسان
قشقائی ارمنی
پشم و ابریشم
سایز: طول 380 Cm عرض 230 Cm

فرش ریز ماهی تبریز نخ کرم
تبریز
ریز ماهی
پشم و ابریشم
سایز: طول 350 Cm عرض 250 Cm

تابلو فرش گل تبریز ابریشم الوان
تبریز
گل
پشم و ابریشم
سایز: طول 68 Cm عرض 46 Cm

فرش تبریز مشهد مشهد نخ سورمه ای و مشکی
مشهد
تبریز مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 210 Cm عرض 150 Cm

فرش تبریز مشهد مشهد نخ کرم
مشهد
تبریز مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 400 Cm عرض 300 Cm

جفت

فرش تبریز مشهد مشهد نخ کرم
مشهد
تبریز مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 208 Cm عرض 146 Cm