فرش گستر
ورود به سیستم
فروشگاه
نوع
گروه
بافت
جنس
تابلو فرش گنبدحرم تبریز نخ الوان
تبریز
گنبدحرم
پشم و ابریشم
سایز: طول 71 Cm عرض 38 Cm

تابلو فرش ارام جای تبریز نخ الوان
تبریز
ارام جای
پشم و ابریشم
سایز: طول 147 Cm عرض 52 Cm

تابلو فرش ارام جای تبریز نخ الوان
تبریز
ارام جای
پشم و ابریشم
سایز: طول 240 Cm عرض 71 Cm

فرش دسته گل قم ابریشم الوان
قم
دسته گل
ابریشم
سایز: طول 150 Cm عرض 100 Cm

فرش کف ساده پرنده دار قم ابریشم الوان
قم
کف ساده پرنده دار
ابریشم
سایز: طول 147 Cm عرض 98 Cm

فرش گلریز قم ابریشم سورمه ای و مشکی
قم
گلریز
ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 200 Cm

فرش محمدی قم ابریشم الوان
قم
محمدی
ابریشم
سایز: طول 194 Cm عرض 138 Cm

فرش گلدانی قم ابریشم الوان
قم
گلدانی
ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 200 Cm

دایره

فرش افشان مشهد مشهد نخ کرم

کناره

کد 84405

مشهد
افشان مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 390 Cm عرض 122 Cm

کناره

فرش ریز ماهی تبریز نخ کرم
تبریز
ریز ماهی
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 150 Cm

فرش کریم قلم تبریز نخ کرم
تبریز
کریم قلم
پشم و ابریشم
سایز: طول 235 Cm عرض 166 Cm

فرش تبریز کاشمر کاشمر نخ کرم
کاشمر
تبریز کاشمر
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

فرش ریز ماهی تبریز نخ سورمه ای و مشکی
تبریز
ریز ماهی
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 150 Cm

فرش ریز ماهی تبریز نخ سورمه ای و مشکی
تبریز
ریز ماهی
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 150 Cm

گلیم فرش خشتی قشقائی خراسان پشم الوان
خراسان
خشتی قشقائی
پشم
سایز: طول 197 Cm عرض 132 Cm

فرش تبریز مشهد مشهد نخ سورمه ای و مشکی
مشهد
تبریز مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 350 Cm عرض 250 Cm

جفت

تابلو فرش وان یکاد تبریز نخ الوان
تبریز
وان یکاد
پشم و ابریشم
سایز: طول 94 Cm عرض 73 Cm

فرش ریز ماهی تبریز نخ الوان
تبریز
ریز ماهی
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

فرش ریز ماهی تبریز نخ کرم
تبریز
ریز ماهی
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

فرش هریس تبریز نخ سورمه ای و مشکی
تبریز
هریس
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 150 Cm

فرش علیا تبریز ابریشم کرم
تبریز
علیا
پشم و ابریشم
سایز: طول 150 Cm عرض 100 Cm