فرش گستر
ورود به سیستم
فروشگاه
نوع
گروه
بافت
جنس
فرش سالاری تبریز ابریشم سورمه ای و مشکی
تبریز
سالاری
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

فرش افشان مشهد مشهد نخ کرم
مشهد
افشان مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

جفت

فرش تبریز مشهد مشهد نخ کرم
مشهد
تبریز مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

جفت

فرش  نائین اصفهان نخ کرم
اصفهان
نائین
پشم و ابریشم
سایز: طول 700 Cm عرض 450 Cm

فرش نائین اصفهان نخ الوان
اصفهان
نائین
پشم و ابریشم
سایز: طول 0 Cm عرض 0 Cm

فرش طلاکوب قم ابریشم الوان
قم
طلاکوب
ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 300 Cm

مربع

فرش نائین اصفهان نخ کرم
اصفهان
نائین
پشم و ابریشم
سایز: طول 400 Cm عرض 300 Cm

جفت

فرش علیا تبریز نخ کرم
تبریز
علیا
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 200 Cm

دایره

فرش خطیبی تبریز ابریشم کرم
تبریز
خطیبی
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 150 Cm

فرش سالاری تبریز ابریشم سورمه ای و مشکی
تبریز
سالاری
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 200 Cm

دایره

فرش نوری تبریز نخ سورمه ای و مشکی
تبریز
نوری
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 150 Cm

بیضی

فرش تقی زاده تبریز ابریشم الوان
تبریز
تقی زاده
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 150 Cm

فرش گلریز قم ابریشم سورمه ای و مشکی
قم
گلریز
ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 130 Cm

فرش نوین فر تبریز ابریشم کرم
تبریز
نوین فر
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

فرش علیا تبریز نخ کرم

کناره

کد 84369

تبریز
علیا
پشم و ابریشم
سایز: طول 312 Cm عرض 86 Cm

کناره

تابلو فرش فرانسوی تبریز ابریشم الوان
تبریز
فرانسوی
پشم و ابریشم
سایز: طول 89 Cm عرض 69 Cm

تابلو فرش گل تبریز ابریشم الوان
تبریز
گل
پشم و ابریشم
سایز: طول 71 Cm عرض 47 Cm

تابلو فرش منظره کلبه وچاه تبریز نخ الوان
تبریز
منظره کلبه وچاه
پشم و ابریشم
سایز: طول 82 Cm عرض 59 Cm

تابلو فرش قناری و گل تبریز ابریشم الوان
تبریز
قناری و گل
پشم و ابریشم
سایز: طول 115 Cm عرض 70 Cm

تابلو فرش قناری و گل تبریز ابریشم الوان
تبریز
قناری و گل
پشم و ابریشم
سایز: طول 82 Cm عرض 48 Cm

تابلو فرش قناری تبریز ابریشم الوان
تبریز
قناری
پشم و ابریشم
سایز: طول 127 Cm عرض 37 Cm